Regulamin płatności on-line

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje płatności z tytułu umów wiążących go z Usługodawcą,
 2. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.whynotholidays.pl
 3. Usługodawca - WhyNotTravel Załoga Nasternak spółka komandytowa z siedzibą w Kielnarowej 108A, 36-020 Tyczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000459238, NIP 813-338-05-14, REGON 180003786,-
 4. Blue Media - podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności - Blue Media S.A.
 5. Dane kontaktowe Usługodawcy - adres: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn telefon: 17 2306801 e-mail: [email protected]

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi w oparciu o zawierane z nimi umowy.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie umów zawieranych z Klientami są odpłatne.
 3. Usługodawca umożliwia Klientom opłacenie usługi przy wykorzystaniu płatności online, za pomocą następujących kart płatniczych:
 4. Płatność online co odbywa się w następujący sposób
  1. z wykorzystaniem karty płatniczych * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro;
  2. z wykorzystaniem płatności automatycznej Pay by link;
  3. przy użyciu szybkiego przelewu bankowego;
  4. z wykorzystaniem usługi BLIK;
 5. Usługa zostaje zakupiona pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej przez Klienta w terminie 1-go dnia . Brak pozytywnej autoryzacji w tym terminie oznacza, że umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą nie została zawarta.-

§ 3 Operator płatności

 1. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, numer KRS: 0000320590, REGON: 191781561, NIP: 5851351185.
 2. BlueMedia jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych, wobec czego płatność realizowana jest w oparciu o regulamin BlueMedia, który Klient akceptuje, składając dyspozycję płatności.
 3. Polityka prywatności BlueMedia znajduje się pod następującym adresem: https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
 4. Usługa BlueMedia obejmująca usługę płatniczą jest świadczona na rzecz Klientów Usługodawcy na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą.

§ 4 Metody płatności

 1. Zapłata kartą płatniczą online:
  1. BlueMedia obsługują płatności kartą płatniczą bez dodatkowego pośrednictwa,
  2. płatności mogą być dokonywane za pomocą karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  3. transakcje wybranych wydawców zabezpieczone są dodatkowo standardem 3DSecure, wykorzystującym protokół autoryzacji płatności Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode.
 2. Zapłata kartą kredytową online: VISA, MasterCard, Mastepass.
 3. Płatność automatyczna Pay by link:
  1. to oferowana przez banki usługa polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji realizowanej przez Klienta,
  2. płatność jest gwarantowana, a więc każdy komunikat przekazany przez BlueMedia
  3. zapewnia o obciążeniu rachunku bankowego Klienta.
 4. Szybki przelew bankowy:
  1. płatność szybkim przelewem bankowym realizowana jest na podstawie przelewu wewnątrzbankowego na rachunek Blue Media w banku Klienta,
  2. przelew realizowany jest na podstawie wygenerowanych danych, które Klient uzupełnia samodzielnie w bankowości elektronicznej.
 5. BLIK:
  1. Umożliwia dokonanie płatności, bezgotówkowo, za pomocą smartfona, a konkretnie za pomocą aplikacji banku na telefonie,
  2. aby móc skorzystać z tej metody płatności należy być zatem klientem jednego z banków uczestniczących w systemie i korzystać z bankowości mobilnej za pośrednictwem aplikacji na swoim telefonie,
  3. z BLIKA mogą korzystać również użytkownicy, którzy są klientem więcej niż jednego banku partnerskiego,
  4. transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK realizowana jest za pomocą generowanego w aplikacji mobilnej banku 6-cyfrowego kodu. Kody są jednorazowe, a ich ważność wygasa po 2 minutach od momentu ich wygenerowania na żądanie Klienta,
  5. cały proces płatności jest szybki i wygodny, dane przelewu wypełniane są automatycznie, po zalogowaniu do aplikacji banku na telefonie generowany jest kod i za jego pomocą autoryzowana jest transakcja.

§ 5 Zwroty płatności

 1. W przypadku zajścia konieczności zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności, zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, która została przez Klienta użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient ustalił z Usługodawcą inne rozwiązanie.
 2. W każdym przypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 3. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia podstawy faktycznej do zwrotu.

§ 6 Reklamacje płatności

 1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie BlueMedia lub ustawie o usługach płatniczych.
 2. Reklamację usług Klient powinien złożyć bezpośrednio do BlueMedia. Reklamacja powinna być przez Klienta złożona niezwłocznie.
 3. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania reklamacji Klient może skontaktować się z operatorem płatności BlueMedia. Potrzebne dane kontaktowe znajdują się tutaj: https://bluemedia.pl.
 4. Usługodawca może pomóc Klientowi w złożeniu reklamacji, w tym celu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer 17 2306801

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2023 r
 3. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w ramach zawieranych z Usługodawcą usług jest: WhyNotTravel Załoga Nasternak sp. k. z siedzibą w Kielnarowej,-Kielnarowa 108A, Tyczyn-(36-020), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę w zakresie danych osobowych osób korzystających z usług Usługodawcy nie będących jednak stroną Umowy, na podstawie której dochodzi do świadczenia usług na rzecz podmiotu danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest BlueMedia. W celu realizacji płatności konieczne udostępnienie przez Usługodawcę danych osobowych do BlueMedia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).-
 5. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Why Not HOLIDAYS to biuro podróży zajmujące się kompleksową organizacją urlopów, wa­kacji oraz wyjazdów służbowych na terenie całego kraju i za granicą z siedzibą w Krośnie i w Rzeszowie. Zadowolenie Klientów jest naszym priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jakość usług naszego biura turystycznego zawsze była na jak najwyższym poziomie. Wyszkolona kadra pracowników codziennie czuwa nad bezpieczeństwem i wygodą Klientów wyjeżdżających dzięki nam na wakacje. Współpracujemy z największymi touroperatorami co gwarantuje stabilność na rynku i pewność dobrze spędzonego czasu z Why Not HOLIDAYS.Wczasy last minute | Wycieczki first minute | Wakacje All Inclusive | Wczasy w Egipcie | Wakacje dla singli | Dla narciarzy | Biuro podróży | Wczasy w Egipcie | Wakacje w Turcji | Wczasy w Chorwacji | Wakacje na Cyprze | Wczasy we Włoszech | Wczasy w Hiszpanii | Wakacje w Bułgarii | Wczasy w Grecji | Wczasy Czarnogóra | Wakacje w Tunezji

Opublikowane na stronie www.whynotholidays.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Realizacja: FollowUP | Regulamin